Úvodní strana >> Jak se stát uznávanou lektorkou a získat oficiální akreditaci i kompletní know-how k vedení kurzů Mohendžodáro

Jak se stát uznávanou lektorkou a získat oficiální akreditaci i kompletní know-how k vedení kurzů Mohendžodáro

MUDr. Monika Sičová

Staň se také akreditovanou lektorkou.

Co se během výcviku naučíte, co získáte?

Naučíte se provádět skupinu žen na cestě k transformaci. Odstraníte zbytečný stud, ostych z vedení technik. Pochopíte a získáte hlubší vhled do starobylého tantrického cvičení. Díky komplexnímu výcviku budete umět provádět ženy k duchovnímu, smyslovému a sexuálnímu uspokojení.

Získáte účinné techniky, které budete moci okamžitě používat ve své profesionální praxi.

Mohendžodáro je především cesta osobní transformce. Cvičitelka je způsob, jak na této cestě jít dále. Tedy první a hlavní předpoklad je, že vás samotné Mohendžodáro ohromně baví, že vás baví vytváření a bytí v kruhu žen... V současnosti prošlo celým výcvikem a vyučuje Mohendžodáro přes 50 cvičitelek, celkem má Mohenžodáro přes 3 000 účastnic...

Profesionální výcvik se skládá ze dvou oblastí – zaprvé z osobního růstu a dále z profesionálního tréninku. Osobní růst a proniknutí do kompletní znalosti Mohendžodáro (Mateřský okruh, Osmnáctková sestava a Třicetišestková sestava včetně aspektů) zahrnuje:

I. stupeň Základní kurz Mohendžodáro (pětidenní), nebo ucelený docházkový kurz či série celodenních workshopů u akreditované cvičitelky: Mateřský okruh Mohendžodáro, Dynamika pánevního dna, základy Osho meditací (5 dní – cca 32 hodin čisté výuky).

II. stupeň  Celoroční škola Mohendžodáro (3×5 dní plus soustředění 5 dní  celkem 20 dní během jednoho školního roku, tj. 128 hodin výuky) – Osmnáctková Dynamická sestava Mohendžodáro, práce s energetickým vejcem, ženské vnitřní aspekty Mohendžodáro, navýšení životní a sexuální energie a schopnost rozvádět ji po těle, Osho meditace a terapie, systematická domácí vlastní meditační praxe 3×21 dní, chráněná skupina, zasvěcení do II. stupně.

III. Stupeň – Mystická škola Mohendžodáro mužské aspekty, 36ková sestava Mohendžodáro (3×5 dní plus soustředění 5 dní  celkem 20 dní během jednoho školního roku, tj. 128 hodin výuky), plynutí v sestavě, mužské vnitřní aspekty, během soustředění Pobyt v Temnotě, prohloubení meditačního stavu, pochopení sestavy jako celku, zasvěcení do III. stupně.

IV. Stupeň  Intimní tantrické masáže cesta k extázi (3×5 dní plus soustředění 5 dní  celkem 20 dní během jednoho školního roku, tj. 128 hodin výuky), kostrční pumpa, tajná vnitřní dráha, dokončení detailů Mohendžodáro, pohyby očí, zvuky, zasvěcení do IV. stupně.

 

Profesionální část  trénink katarzních technik, metodiky Mohendžodáro, Zasvěcení, schopnost vést skupinu, profi praxe a práce se skupinou se supervizí

PROFI ČÁST trénink profesionálních znalostí pro vedení skupin a technik se skládá z:

Metodické soustředění (5 dní) – metodika samotného Mohendžodáro (128 hodin)

Trénink katarzních technik (7 dní) –190 hodin – metodika a trénink katarzních technik, princip katarzního oblouku, proniknutí do stavů za, schopnost vést jednotlivce i skupinu. Pro vedení Celodenních seminářů Mohendžodáro

Individuální trénink pro zasvěcování – informace na osobní dotaz u MUDr. Moniky Sičové, nepovinný modul, pouze individuální trénink

2 roky profi praxe na Celoročních školách nebo na Základních kurzech – celkem 40 dní, tj. 256 hodin. Pod vedením týmu sugamy. Schopnost vést skupinu během hlubšího procesu, proniknutí do většiny technik, dotaz na praxi u MUDr. Moniky Sičové

 

Povinná část – celkem 117 dní, tj. 990 hodin. Jedná se o jeden z nejucelenějších, systematických výcviků v oblasti tantry, se specializací především na Mohendžodáro. Cvičitelka doroste jak lidsky, profesionálně, tak i teoreticky.

 

Tréninkem Mohendžodáro získáte a naučíte se:

Používat techniky, meditace Mohendžodáro pro rozvoj vnitřní ženy a posílení ženského zdraví.

Schopnost vést ženskou skupinu jako své potěšení a poslání – zařadit se do celosvětového dění transformace ženského vědomí.

Vést profesionálně skupinu a být s ní od začátku až do konce tak, aby právě vaše osobní přítomnost byla tou největší inspirací, potěšením. Tím, že sama pochopíte a projdete mnoho vnitřních stavů. Stanete se Bohyní Matkou, ženou, která je inspirací pro ostatní.

Mohenžodáro má mnoho rovin. Především osobní rozvoj, dále je to také ženský rituál, pomocí kterého je ženské vědění předáváno dále. Mohendžodáro je energetický zápis v těle a duši o cestě ženy životem. Byl vytvořen a předáván tantrickými kněžkami v období tantrické civilizace 4000 let př. Kr., tato civilizace označovaná jako Harrapská trvala přes 8 000 let. Hlavní pozornost měla žena, žena kněžka, a rozvoj vědomí a sexuality. Proto byla později označována jako tantrická. Dochovala se jako rituál předávaný v matriarchálních rodinách nejnižších kast v Indii, které byly potlačeny, dobity a poničeny během invaze Arijců do Indie. Od té doby je naopak indická společnost silně patriarchální. Rodiny s touto tradicí se musí skrývat, stojí na okraji společnosti.

Moderní Mohendžodáro bylo vytvořeno jako české ženské nezávislé tantrické hnutí a jako kombinace moderních terapeutických postupů, lékařského vhledu zakladatelky, a s kořeny právě v této staroindické tradici, bez nutnosti vzývat staroindické bohy či udržovat neměnné rituály a postupy. Moderní Mohendžodáro staví především a právě na čisté esenci starodávného učení. Bez lpění na dogmatech. Právě proto je tak živé, úspěšné... Ženy cítí jeho přirozenou hloubku.

Zakladatelé a tvůrci moderní vize Mohendžodáro jsou lékařka Monika Sičová a tantrický učitel Igor Samotný.


Subscribe to Jak se stát uznávanou lektorkou a získat oficiální akreditaci i kompletní know-how k vedení kurzů Mohendžodáro