CVIČITELKA I. STUPEŇ

CVIČITELKA I. STUPEŇ
Mohendžodáro získalo akreditaci od MŠMT

Získali jsme akreditaci od Ministerstva školství ČR na naše celoroční školy. Podařilo se nám prosadit kvalitní a účinnou tantra jógu pro ženy Mohendžodáro do oficiálních kruhů. Nebylo to vůbec jednoduché, ovšem každá cvičitelka tím získává i oficiální požehnání ke konání své činnosti.

Aktuálně vyučuje v ČR Mohendžodáro přes 20 kvalifikovaných cvičitelek.

Každá žena má možnost stát se cvičitelkou tantra jógy. Kontaktujte osobně MUDr. Moniku Sičovou, zakladatelku Mohendžodáro.

Kurzy Mohendžodáro inspirovaly více než 3 000 žen

Našich kurzů se za dobu našeho působení zúčastnily více než tři tisíce žen. Mnohé se staly úspěšnými cvičitelkami, mnohé si odnesly dar Mohendžodáro do svého kažodenního života a čerpají z něj každý den. Jedná se o znalost, která je velmi cenná, neopakovatelná...

Mohendžodáro, tantra jóga pro ženy - více než 20 cvičitelek

Jedná se v podstatě o naše externí spolupracovnice, které vás můžou připravit na Celoroční školu Umění tantra jógy ve vašem bydlišti. Naučíte se základní Osho meditace, dynamiku pánevního dna, první čtyři základní ásany, prožitkové techniky vnitřní ženy a osobní a individuální přístup v malé skupině žen.

Celoroční škola Umění tantra jógy slouží zároveň jako akreditační kurz ke cvičitelce. Cvičitelka pro stupeň I má právo vést workshopy Mohendžodáro podle licenční smlouvy. Jedná se většinou o působení v oblasti jejího bydliště. Kurz je akreditovaný MŠMT jako cvičitelka tantra jógy I. Pro získání akreditace je potřeba vypracovat závěrečnou práci na dané téma. Nárok na cvičitelku není automatický a ani na něj nevzniká automatické právo. Vždy je nutná předchozí konzultace s MUDr. Monikou Sičovou. Snažíme se o to, aby každá nová cvičitelka měla novým ženám co nabídnout a aby sama byla velmi kvalitní. Klademe důraz na neustálý vlastní rozvoj.

Systém Mohendžodáro, tantra jógy pro ženy.

Jsou to ásany a Osho meditace.

Ásana je viditelný projev, meditace je neviditelný projev.
Ásana je vnější způsob, meditace je vnitřní způsob.
Ásana je tělo člověka, meditace je duše člověka.
Ásana je povrch, meditace je hloubka.
Ásana je světlo, meditace je tma.
Ásana je muž, meditace je žena.

Jenom meditovat znamená podporovat duši na úkor těla.
Jenom cvičit je podporovat tělo na úkor duše.
Když ve cvičení medituji, tak přináším duši do těla.
Když v meditaci cvičím, přináším tělo k duši.

Cvičitelky – tantra jóga pro ženy Mohendžodáro

Mnohé naše cvičitelky působí lokálně, v neoficiálních kruzích svých přátel a kamarádek. Nebo v domovech důchodců, v místních kulturních domech, nebo na neoficiálních setkáních kamarádek a podobně. Všechny ostatní právě platné a aktuální kontakty hledejte v sekci Akreditované cvičitelky. Zde naleznete i ostatní kontakty na právě vypsané kurzy a aktivní cvičitelky.http://www.tantra-kurzy.cz/

Aktuální seznam se neustále mění, některé ženy si ani nepřejí zveřejňovat oficiální kontakt na stránkách a chtějí šířit Mohendžodáro postaru, jako kdysi... ústně, mezi sebou...

Kompletní přehled termínů všech kurzů tantra jógy Mohendžodáro a přihlášky naleznete na této stránce.

Subscribe to CVIČITELKA I. STUPEŇ