MUDr. Monika Sičová - zakladatelka

MUDr. Monika Sičová - zakladatelka


MUDr. Monika Sičová

Tantrické hnutí Mohendžodáro. Zakladatelka lékařka Monika Sičová a lektor Igor Samotný vycházeli při tvorbě koncepce ze starodávné indické tradice, ze středoevropské reality a současné znalosti lékařské vědy a Osho meditací. Mohenžodáro je jedinečné svou komplexností . Od roku 2003 zasáhlo 3.000 žen, a šíří se postupně do celé Evropy.

MUDr. Monika Sičová

Vystudovala francouzské gymnázium v Olomouci. Promovala na první lékařské fakultě University Karlovy. Studovala Osho meditační terapie a hara masáže v Puně v Indii.

Absolvovala jsem tantrické tréninkové programy podle Deva Bhardwaje, šamanství jsem zažila na svých cestách v Indii a Srí Lance. Velkou praxi jsem získala u své kolegyně, kolumbijské šamanky Ambu.

Meditační jméno Ma Deva Pranama jsem získala při svém pobytu v ashramu v Pooně. Původ tohoto jména pochází ze sanskrtu a je mi vodítkem na mé cestě lektorky tantra jógy.

Za svůj profesionální domov považuji Meditační Centrum Lažánky, kde působím od roku 2001. Na tomto místě jsem také získala největší zkušenosti s vedením skupiny, s prací s prožitkem, sebevyjádřením, katarzí a emocemi. Za svého učitele a rádce považuji Igora Samotného, který mi byl vždy oporou.

Jsem absolventkou několika celoročních škol v oblasti Reiki, meditace a masáží v Osho Sugama Meditation Center.

Jsem lektorkou na Tantrické škole a na Mystériích lásky, života a smrti. Podílím se na organizaci Tantrického Festivalu a letního třítýdenního tantrického kempu. Podílím se na organizaci meditačního pobytu v Himalájích a v pouštním Rajastanu.

Tantra-jóga pro ženy je můj projekt. Věnuji se tomuto tématu protože si myslím, že je žena ve společnosti oslabena a jsou na ní kladeny veliké nároky. Považuji cvičení a systém meditací tantra jógy za skvělou kombinaci, která má neuvěřitelné účinky na zdraví a duši ženy.

Miluji okamžiky, kdy se skupina žen uvolní, přijímá každou jinou ženu do svého srdce a tak vlastně neuvěřitelně léčí sebe samu.

Lékařskou praxi jsem pověsila na hřebík, protože nesouhlasím s necelistvým způsobem léčení. Odmítla jsem lobby farmaceutických firem. Ovšem lékařů si vážím a uznávám jejich umění. Není pro mne jednoduché vzdorovat tlaku okolí, které si myslí, že bych měla pokračovat ve svém klasickém vzdělání.

Mé zkušenosti lékařky mne přivedly k názoru, že ačkoli jsou mnohé ženy nemocné fyzicky, mnohem více jich trpí nerovnováhou duševní a duchovní. V současné době se vynakládají velké prostředky na udržení tělesného zdraví. Je však pravdou, že ženy, které jsou dlouho zdravé a žijí dlouhý život, jsou především v rovnováze duševní, duchovní a sociální. Podporováním tantra-jógy jsem neopustila své konvenční lékařské vzdělání, ale rozšířila jsem jej. Na svých kursech slučuji starodávnou moudrost a moderní vědu. Umění tantra- jógy je pro mne umění srdce, je to pro mne cesta srdce.

Ve volném čase se zabývám nezávislým cestováním, které považuji za způsob, jak si přirozeně rozšířit náhled na svět. Prožila jsem více než dva roky v Asii - Mongolsko, Indie, Srí Lanka, Thajsko, Laos, Kambodža, Malajsie. Další cesty mne vedly do Montany a kanadského pohraničí, severní Afriky, Maroka, do  Evropy- do Francie, do Norska, Slovinska, Švýcarska... a do východní Evropy- Ukrajiny, Rumunska.....V posledních letech se také věnuji plavbě na plachetnici po otevřeném moři se svým mužem. Pluli jsme přes Atlantik, Tyrhénské moře, na Madeiru, na Sardinii, Gibraltar, Mallorcu...Tyto zkušenosti z cest mi otevřely oči a naučily mne vážit si života a naší krásné země.

Ještě jedno osobní sdělení. Rok 1992 byl smutným rokem v mém životě. Bylo mi čtrnáct let a moje maminka trpěla rakovinou vaječníků, na kterou ve velkých  bolestech a oslabení zemřela. Částečnou vinu jsem tehdy kladla i na klasickou medicínu, která zanedbala příznaky nemoci. Pochopila jsem ale také, že nemoc začala daleko dřív a měla hlubší kořeny, které nemohla západní medicína pochytit. Smutek ze ztráty milované bytosti a hledání vlastní cesty  mne provázely většinu mého dospívání.

Kladla jsem si otázku : " jak mohu pomoci a čím mohu sloužit, pro jakou službu jsem na tomto světě určena? " Vedla mne i ke studiu medicíny. Na universitě jsem ale postupně pochopila, že západní medicína není to, co by mohlo dnešním ženám pomoci. Hledala jsem proto dále. Od roku 2001 se věnuji naplno Osho meditacím, Reiki a následně tantrajóze pro ženy. Tantrajóga pro mne znamená Dharmu - poslání. Každý z nás má svoji dharmu. Když máme svojí dharmu, účel života, milujeme ostatní a radujeme se z práce. A toto je mé poslání.

Hnutí tantra-jógy je českým občanským sdružením.
Nehlásíme se k žádné politické, náboženské, finanční nebo jiné vlivové skupině v Čechách ani v zahraničí.

Zdroje, inspirace, mí učitetelé :

Osho - Indie osvícený Mistr, autor meditačních terapií, dynamická, kundalini, mystická růže...moderní tantrická vize. Osho kolem sebe dokázal shromáždil stovky terapeutů z celého světa. Vytvořil mnoho směrů, stal se uznávanou autoritou. Jeho žáky můžete potkat na celém světě. Já osobně uznávám každého terapeuta, který pochází z jeho vize a pracuje s touto energií. Tréninky absolvované v Pooně - ashramu : Hara masáž, Osho meditační terapie, No mind.....zasvěcení do mého jména Ma Deva Pranama.......

Shunyam, Igor Samotný, Česká Republika -  Díky jeho vhledu do meditačních terapií jsem získala touhu předávat toto učení dál. Jeho neopakovatelný způsob práce mne navždy inspiroval. Veliká schopnost plynutí s energií, rozbíjení struktury mysli, překračování hranic běžného vnímání. Považuji jej za nejlepšího učitele v ČR pro práci se stavy mimo mysl, tzv. No mind. Předal mi mistrovský a zasvěcovací klíč Reiki ( tří letá škola Reiki a individuální výcvik dva roky), Tantrická škola pro páry, 4x třitýdenní tantrický kemp, Mystéria.  Pro jeho nekonečnou podporu a mnoho vhledů jej považuji za duchovního otce pro  Mohendžodáro. Terapie a absolvované kursy: No Mind, Katarsní techniky, Reiki Master Degree ( 3 roky praxe a studia), 2 roky individuální supervize pro vedení skupin.

.......Účast a osobní asistence u těchto učitelů.....Skvělí učitelé, kteří mne ovlivili na mé cestě jak osobní, tak i profesionální :

Ma Deva Ambu - Kolumbie,  www.devaambu.com  účastník a asistence, (9 týdnů)

Trans Healing Training, Trénink transovního léčení
Shamanic Chakra Healing, šamanský trénink léčení čaker
Past Life Trance Healing, Léčení minulé životy skrze trans
Shamanic energy training, Energetický šamanský trénink

Smrati, Švédsko, účastník a asistence ( 5 týdnů)
I AM ALIVE!, Žiji !
Primal Breath, Primární dech
Osho Therapy Traning - Pulzace, 
Osho terapy trénink - Pulzace
Tantra Breath, Tantrický dech

Svagito Německo - http://www.family-constellation.net účastník a asistence ( 2 týdny)

Transforming fears, Transformovat strachy
Man and Woman Relating , Muž a žena propojení

Prasadam Německo- http://www.mandira.name účastník ( 6x 5 dní)

Diamond Logos , 
Semináře- Kvality lásky a Esence - Diamond Logos. Almaas a Faisal, dva průkopníci psycho-spirituální práce, propojili Enneagram - prastarou súfijskou mapu uvědomění, s moderní psychologií a vytvořili učení nazývané Diamond Logos. 

Deborah Sundahl ( Californie) - certifikovaný kurs
Feminin Fountain - zakladatelka a propagátorka kursů o ženské ejakulaci a G bod

Ma Prem Sugandho - účastník 1 týden 
Childhood Liberation- Primal Therapy - primární terapie zaměřená na dětství

Mona Lisa Boyesen ( Norsko) akreditováno AKP ČR/SČ/ŠA/037/2014
Biodynamická psychoterapie, Oidipovské období psycho- sexulního zrání dítěte 3-5 let. 

John Hawken ( Anglie) 4 týdny účastník
Tantrický trénink - probíhá

Alan Lowen ( Anglie) 6 týdnů účastník
Art of Being trénink - dokončuji, tantrický trénink pro páry

Mahasatvaa Ma Ananda Sarita - osvícená učitelka tantry 
Mystic Tantra Massage Training 08/2014 , 12 dní účastník- trénink tantrických masáží a tao masáží 
Tantra teacher training 2015-2016 - Trénink tantrických učitelů - 8 týdnů, 2 roky  - celosvětově certifikovaný trénink přímo pro tantrické učitele založený na programu Sex to Superconsciousness, od Sexu k nadvědomí - přímý quide od Osho.
 

 

Zkušenost z jiných tradic: Šamanské tance a masky, Srí Lanka. Škola byla zničena týden po mém odletu, Tsunami. Kendy Nillambe Srí Lanka -osvobozující zkušenost Vipassana retreat , Dharma, meditační pobyt v budhistickém klášteře. Dále mne velmi ovlivnila legendární Prázdninová škola Lipnice, české nezávislé hnutí http://www.psl.cz/ v době mého dospívání mne naučila prožitku, dobrodružství, radosti tvořit ve skupině. Její legendární kursy mne neuvěřitelně inspirovaly a nastartovaly mou cestu k nezávislosti již v útlém věku. Dále integrační kursy pro postiženou mládež ( http://www.arbor-vitae.cz/historie-integrovanych-kurzu.aspx ), kursy Vladimíra Halady http://www.donitra.cz/ . Tyto kursy nestojí na meditačním základě, ale na přirozené schopnosti člověka prožívat a cítit, být ve spojení s přírodou a s lidmi.

 

Mí přirození učitelé a podpora : můj nekonečně laskavý muž Tomáš, a nyní syn Tomášek ....a vždy nabízející podporu - Igorek.

 

 

Moderní Mohedžodáro, systém škol, je především výsledkem všech mých znalostí a zkušeností. Neexistuje žádný rozsáhlý daný systém, který bych kopírovala nebo vyučovala. Novodobé Mohendžodáro zahrnuje:  


1) Klasickou sestavu tantra jógy Mohendžodáro, ovšem oproštěnou od veškeré indické mytologie a zasazenou do moderního chápání


2) Osho meditace a Osho terapie


3) Stavím také na svých lékařských znalostech moderní medicíny, anatomie pánevního dna a  fyziologie ženy


4) Mých veškerých znalostech mnoha meditačních směrů a nauk, od mnoha mých učitelů


 


Škola Mohendžodáro stojí především na mém vhledu, na mém chápání. Z klasické tantrické jógy vycházím a snažím se jí kombinovat s celistvým chápáním vyučování meditací a meditačního stavu.  V žádném případě nekopíruji nebo nevycházím z žádného soudržného učení, já sama sestavuji program Celoročních škol. Rozložila jsem výuku třicetišesti tantrických pozic a aspektů do několika let.  Na úvodním kurse vyučuji základy Osho meditací a dynamiku pánevního dna, na které tantra jóga stojí ( I. stupeň). Na první celoroční škole vyučuji pokročilé Osho meditace a osmnáctkovou sestavu, která zahrnuje především ženské aspekty ( stupeň II) . Na další celoroční škole vyučuji mužské aspety a celou 36 sestavu. ( III. stupeň). Samotné cvičení Mohendžodáro tvoří  kostru pro celoroční školy. Nechce být vyjmuto a samostatně vyučováno. Stěžejním programem jsou Osho meditace a meditační stav, který potřebuje svůj čas. Klasickou sestavu jako soubor dechů a pohybů se lze naučit za měsíc intenzivního cvičení. Já ovšem nevyučuji jenom cvičení, mým poselstvím je změna meditačního stavu a meditační vhled. Jsem také především Osho žák a používám k tomu účelu všechny Osho meditace a Osho terapie, které znám.


 


Chápat Mohendžodáro jen jako cvičení je povrchní. A tomu chci zabránit. Cvičení existuje celá řada. I tantrických cvičení. To co je má revoluční myšlenka je to, že kombinuji klasickou tantrickou jógu s moderním pojetím aktivních meditací a sprožitkovým stavem vnitřní ženy. A výsledky jsou znát. Mám dnes již více než tisíc absolventů mých kursů, mnoho žen se stalo cvičitelkami a vyučují Mohendžodáro prožitkově, na meditačním základě. Jsem často napadána, proč je Mohendžodáro tak dlouhé, proč je výuka tak dlouhá.  Ale napadají mne pouze ti, kteří nikdy na mém kursu nebyli. Naopak absolventi sami žádají ještě prodloužení výuky o jeden rok, protože cítí jak nesmírně blahodárný je efekt meditací, skupiny, Mohendžodára.


Z sestavy Mohendžodáro čerpám, samotná tantrická sestava tvoří kostru pro celoroční školy. A celý systém Mohednžodáro se postupně vyvinul, tak jak se vyvinula má schopnost vést skupinu stále důkladněji, nyní již především vyučuji cvičitelky. Celoroční školy jsou velmi oblíbené, protože jsou živé. Je v nich obsaženo jak cvičení, meditace, tak tanec, tak prožitkové techniky vnitřní ženy. Je v nich obsažena má osobnost a osobnost všech vyučujících. Je v ich obsažena má osobní zkušenost transformace, a právě transformace je poselstvím  Mohendžodáro.

Štírka, 1977, vynikající herečka, umělkyně, matka dvou dětí, terapeutka a lektorka.


Vede terapii Who is in na opuštěném majáku ve Středomoří. Vede kursy Osho meditací, kreativity, improvizace, volného tvoření a tance. Dokáže se vcítit do každé vaší emoce, svým jasným štírovským pohledem pronikne až ke kořenům problému. Setkáte se s ní na některých základních kursech , pokračovacích kursech a v létě.


Zasvěcena do tantry u pramenů řeky Gangy. Lektorka na Tantrické škole a tantře pro páry.

Zajišťujeme meditační programy, kursy tantrajógy, tantry, reiki, šamanismu, a hosty z celého světa.


Dovolte, abychom Vám představili Meditační centrum Lažánky, občanské sdružení. Jsme meditační centrum s vlastním zázemím - městkým centrem Domeček v Brně a venkovským centrem Lažánky v chráněné krajině Bílého Potoka na Vysočině.


Naše společnost byla založena v roce 1992. Od samotného začátku jsou našimi hlavními cíly vysoká kvalita, dokonalý servis, přiměřená cena a především spokojenost klienta.


Přijdte se přesvědčit ! Rádi se s Vámi setkáme. Pranama

Subscribe to MUDr. Monika Sičová - zakladatelka